Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, vă informăm că Mihail Manole, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs., un membru al familiei dvs. sau o altă persoană. Colectarea acestor date se face doar cu acordul dvs.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea operatorului [Mihail Manole] de a încheia contractul de prestări servicii, de a trimite informații sau produsele comandate, acestuia din urmă lipsindu-i una dintre condițiile esențiale, respectiv identitatea părților.

Vă infomăm că aveți următoarele drepturi [reglementate de Legea 677/2001]:
– dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
– dreptul de acces la date [în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care puteți arăta că doriți ca informațiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poștă electronică sau printr-un serviciu de corespondență care să se asigure că predarea vi se va face personal];
– dreptul de intervenție asupra datelor;
– dreptul de opoziție;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
– dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal [ANSPDCP] sau de a se adresa justiției.
Prin exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu cerere scrisă, datată și semnată la sediul administrativ al Mihail Manole din str. Dobrila Eugen nr.2, Suceava, Romania.
sau pe email la adresa: mihail@mihailmanole.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conține fișiere temporare [”cookies”], care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dvs. de website și memorate în computerul dvs. Acest lucru permite serverului nostru să vă ”recunoască” atunci când vizitați website-ul nostru în viitor. Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunțe când un cookie este trimis către dvs. Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon/fax, adresa [domiciliu/reședința], e-mail, profesie, obișnuințe/preferințe /comportament, date de geolocalizare/date de trafic. Atunci când un Utilizator își creează un cont pe www.mihailmanole.com, va primi comunicări comerciale din partea lui Mihail Manole. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale. Mihail Manole va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Mihail Manole are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Utilizatorilor privind situația contului lor de pe site-urile mai sus menționate, informarea Utilizatorilor privind evoluția și starea Comenzilor. Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Mihail Manole și cu utilizarea ți prelucrarea de către Mihail Manole, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.
Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor sau a transmiterii de informații spre Utilizatori. În cazul în care Utilizatorul își modifică prin utilizarea formularelor de site datele personale livrate deja către Mihail Manole și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele anterioare modificării.
Mihail Manole nu solicită Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare [telefon/e-mail, etc.] informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. In cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe Mihail Manole pentru nici un fel de prejudiciu.
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Mihail Manole se face cu respectarea următoarelor principii:
– Notificare. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal.
– Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale.
– Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.
– Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrării care vizează date din categoria stric menținate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.
– Informale. Informale persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
– Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
– Securitate. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
Dacă unele din datel dvs. sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări [de ex: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului], vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționael de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Telefon: (021).252.58.88; Fax: (021).252.57.57 Web: www.dataprotection.ro.

Acest site foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Continuarea navigarii pe site implica acceptarea politicii de utilizare a cookie-urilor. Sunt de acord

>